Goniometer


En Goniometer används för mätning av passiv och aktiv rörlighet i leder.

Köp verktyget för att kunna mäta dina klienters rörlighet. Detta är samma verktyg som används vid rörlighetstester under LPT-utbildningen.

300 kr

(240 kr exkl. moms)


Detta ingår:

Goniometer