Blå Kortet – beviset för att du vet och kan

Personal Training Schools internationella licens – ”Blå Kortet” – är garantin för att du som tränare genomgått den mest omfattande utbildning om träning, kost och träningspedagogik som finns idag. De tränare som har det "blå kortet" är de enda som med gott samvete kan titulera sig Internationellt Licensierade utifrån de normer, regler och kontrollorgan som styr detta i Europa.

Det finns idag fler företag än Personal Training School som erbjuder utbildningar och säger sig utfärda licenser för Personliga Tränare. Så vad är då skillnaderna mellan ”skola” och skola?

Ja, själva begreppet ”licens” kan jämföras med t.ex. körkort för bil. Skulle du tro på en bilförsäljare som delade ut egna körkort? Skulle inte du bli förvånad om bilförsäljaren påstod att det inte fanns regler för vilken kunskap man måste ha eller vad man får göra och inte får göra för att inte det ska dras in? Knappast, eller hur?

Det du måste fråga en licensgivare är om det finns tydliga regler för utfärdande, upprätthållande och indragande av licensen. Finns det inga sådana så är det kanske inte ett så bra "körkort"…

Licensierad PT på Personal Training School är en yrkesutbildning. Exakt hur utbildningsplanen ser ut, avgörs av vad du behöver kunna i din yrkesroll på den marknad du ska verka i. Kraven på dig i ditt kommande yrkesliv som PT styr vad du behöver lära dig och vad våra lärare behöver kunna lära ut. För varje del av din utbildning finns därför inte bara tydliga mål, utan även klara motiveringar till varför du ska lära dig en viss sak.

Du som klarar utbildningen Licensierad PT och tar din licens (Blå Kortet) är automatiskt godkänd för att registrera dig hos European Register of Exercise Professionals (EREPS). En registrering innebär att du som Internationellt Licensierad Personlig Tränare är certifierad för att arbeta i Europa under den standard som antagits inom EU. Som medlem i EREPS får du ett officiellt intyg och en legitimation som båda verifierar att du är certifierad Personlig Tränare enligt den europeiska standarden. Medlemskapet i EREPS är det första som en seriös anläggning utomlands i Europa kommer att fråga efter när du söker jobb där.

Registrering i EREPS, betalning av medlemsavgift och försäkringspremie måste du göra personligen. Men vi på Personal Training School rekommenderar starkt att du verkligen gör det och hjälper dig självfallet med alla detaljer kring registreringen.

Förnyelse av licensen

Det händer mycket nytt på träningsmarknaden varje år – nya rön blir vedertagna, nya träningsmetoder blir utvärderade. Det här måste en PT med licens från Personal Training School hålla reda på. Därför skriver du ett prov varje år som ska godkännas för att din licens ska gälla. Detta garanterar inför dina klienter att dina viktiga träningskunskaper aldrig är äldre än 12 månader. Dessutom är en aktuell licens en bekräftelse på att du följer Personal Training Schools etiska regler och Svenska Personliga Tränare Förbundets (SVPTF) stadgar.